ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน” แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และประเภทประชาชนทั่วไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศผลวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc01206120230213161146-2.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar