เขตบริการ สวท.สุรินทร์

ในปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ทำการออกอากาศ  2  ความถี่  ดังนี้
    1. ระบบ เอฟ.เอ็ม  ความถี่ 93.50 มฮ. กำลังส่ง 2 กว.  เครื่องส่งยี่ห้อ BE รุ่น STX-LP2KWG2 ชนิด SOLID  STATE  ระบบสายอากาศแบบ CIR.POL. 8 BAY ติดตั้งบนเสาอากาศเครื่องฯโทรทัศน์ช่อง 11  ที่ระดับ 70.00 เมตร มีพื้นที่บริการที่สามารถรับฟังได้ในระดับพอใช้ในรัศมีประมาณ 45.00  กิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 91 ตำบลของ 12  อำเภอในจังหวัดสุรินทร์  และ / 62 ตำบลของ 7 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์

    3. ระบบ เอฟ.เอ็ม  ความถี่ 97.50 มฮ. กำลังส่ง 2 กว. เครื่องส่งยี่ห้อ NAUTEL รุ่น VS-2.5 ชนิด SOLID -STATE ระบบสายอากาศแบบผลิตขึ้นใช้เอง CIR.POL. 8 BAY ติดตั้งบนเสาอากาศเครื่องฯโทรทัศน์ช่อง 11  ที่ระดับ 70.00 เมตร มีพื้นที่บริการที่สามารถรับฟังได้ในระดับพอใช้ในรัศมีประมาณ  45.00  กิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 91 ตำบลของ 12  อำเภอในจังหวัดสุรินทร์  และ / 62 ตำบลของ 7 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar