จ.สุรินทร์ มุ่งสร้างการรับรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่เยาวชน สนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธาน

จ.สุรินทร์ มุ่งสร้างการรับรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่เยาวชน สนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธาน ในการสร้างความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรต่างๆ ในประเทศ

          จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัด โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมสร้างการรับรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ในการสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจน ให้มีการจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรให้แพร่หลาย สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ผ่าน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมวางแผนพัฒนาพืช โดยมีนายวรยุทธ บุญมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ว่าที่ร้อยตรีอัศวพล นาจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ กล่าวรายงาน นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฯ จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
          ซึ่งในภาคเช้าเป็นการบรรยายความเป็นมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติกรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และหลักสูตรศาสตร์ของการเพาะกล้าไม้ ประกอบด้วย การสร้างโรงเรือนเพาะชำ การเลือกขนาดถุงเพาะ/การกรอกถุงชำ การเลือกดินเพาะให้เหมาะสมกับต้นกล้า การเลือกต้นกล้าไม้ป่า การชำกล้าไม้ป่า ระบบน้ำให้ต้นกล้าไม้ป่า การดูแลรักษาต้นกล้าไม้ โดยนายธีรภัทร พันธ์แก้ว เจ้าของสวนพอเพียงแบบเพียงพอกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ ปราชญ์แห่งการเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์

          ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “กิจกรรมสร้างการรับรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 คน รุ่นที่ 2 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 คน และรุ่นที่ 3 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 คน./////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar