รายการรอบรั้วประทายสมันต์
รายการรอบรั้วประทายสมันต์ ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.10 - 10.00 น. ทาง FM 97.50 MHz. โดย ภคภานิศา พชราพงศ์

รายการวิทยุย้อนหลัง
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
ตรวจลอตเตอรี่
พยาการณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา