ประวัติ สวท.สุรินทร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์


     ประวัติ  สวท.สุรินทร์
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2514  พื้นที่  150  ไร่  ที่บ้านตะแบกน้อย  ตำบลแกใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 8  กิโลเมตร  เริ่มส่งกระจายเสียงในระบบ A.M. ความถี่ 909  KHz  กำลังส่ง 25  KW  เดิมสังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น  ต่อมาในปี 2529  กรมประชาสัมพันธ์ได้แบ่งการบริหารงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ออกเป็น 2 เขต  คือ  ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น  และศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์  จึงย้ายมาสังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี  ต่อมาในปี 2540  กรมประชาสัมพันธ์ได้ปรับโครงสร้างใหม่และเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต  เป็นสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1- 8  ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  จังหวัดอุบลราชธานี
    ปี 2515  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ได้รับงบประมาณก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ F.M. เพิ่มขึ้นอีก  2  ความถี่  คือ  93.5 และ 97.5  MHz  ตามลำดับ  ด้วยกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์  ทั้ง 2 ความถี่  พร้อมห้องส่งกระจายเสียง ทั้งระบบ A.M. และระบบ F.M. ที่ทำการอาคารแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพสุรินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ บนเนื้อที่  5  ไร่ 3 งาน อาคารเดิมที่บ้านตะแบกน้อยจึงเป็นเพียงอาคารเครื่องส่งระบบ A.M. เท่านั้น

ในปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ทำการออกอากาศ  2  ความถี่  ดังนี้
    1. ระบบ เอฟ.เอ็ม  ความถี่ 93.50 มฮ. กำลังส่ง 2 กว.  เครื่องส่งยี่ห้อ BE รุ่น STX-LP2KWG2 ชนิด SOLID  STATE  ระบบสายอากาศแบบ CIR.POL. 8 BAY ติดตั้งบนเสาอากาศเครื่องฯโทรทัศน์ช่อง 11  ที่ระดับ 70.00 เมตร มีพื้นที่บริการที่สามารถรับฟังได้ในระดับพอใช้ในรัศมีประมาณ 45.00  กิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 91 ตำบลของ 12  อำเภอในจังหวัดสุรินทร์  และ / 62 ตำบลของ 7 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์

    3. ระบบ เอฟ.เอ็ม  ความถี่ 97.50 มฮ. กำลังส่ง 2 กว. เครื่องส่งยี่ห้อ NAUTEL รุ่น VS-2.5 ชนิด SOLID -STATE ระบบสายอากาศแบบผลิตขึ้นใช้เอง CIR.POL. 8 BAY ติดตั้งบนเสาอากาศเครื่องฯโทรทัศน์ช่อง 11  ที่ระดับ 70.00 เมตร มีพื้นที่บริการที่สามารถรับฟังได้ในระดับพอใช้ในรัศมีประมาณ  45.00  กิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 91 ตำบลของ 12  อำเภอในจังหวัดสุรินทร์  และ / 62 ตำบลของ 7 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar