รายการเกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร
รายการเกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร ออกอากาศสดทุกวันเสาร์ เวลา 10.10 - 11.00 น. ทาง FM 97.50 MHz. โดย เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์

รายการวิทยุย้อนหลัง
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
ตรวจลอตเตอรี่
พยาการณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา