สคร.9 เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ป้องกันเสียชีวิตจากโควิด-19

                   จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และมีจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา จากโรคโควิด-19 นั้น    
                   นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากข้อมูลของทีมตระหนักรู้ สคร.9 (ทีม SAT) พบว่า ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ประเทศแถลง 196 ราย เสียชีวิต 2 ราย 2.จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ประเทศแถลง 229 ราย เสียชีวิต 1 ราย    3.จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ประเทศแถลง 179 ราย เสียชีวิต 4 ราย 4.จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ประเทศแถลง 9 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต 
ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต (Died From COVID-19) จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย เพศชาย 4 ราย เพศหญิง 3 ราย เป็นกลุ่มอายุ 60-69 ปี จำนวน 1 ราย และกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ราย มีโรคประจำตัว จำนวน 5 ราย ได้รับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 จำนวน 4 ราย (2 เข็ม จำนวน 2 ราย, 3 เข็ม จำนวน 2 ราย) ไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 3 ราย 
                   นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น สคร.9 กรมควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลย ให้ไปรับวัคซีนตามกำหนดในแต่ละพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น 1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) โรคไตวายเรื้อรัง 4) โรคหลอดเลือดสมอง  5) โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 90 กก. 6) โรคมะเร็ง 7) โรคเบาหวาน รวมทั้งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งกลุ่ม 608 นี้หากติดเชื้อแล้ว อาจเสี่ยงทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรง หรือมีโอกาสเสียชีวิตสูง อีกทั้งกลุ่มเด็ก อายุ 6 เดือน – 4 ปี ขอให้ผู้ปกครองพามารับวัคซีน เพราะวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ทำให้เด็กสามารถเรียน เล่น และใช้ชีวิต ได้อย่างไม่มีความกังวล ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว สามารถไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ในเดือนที่ 4 โดยไปฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน ตามวันและเวลาราชการ และจุดบริการวัคซีนอื่นๆ ที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากได้รับเชื้อ จะสามารถลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar