สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ แนะให้เฝ้าระวังป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในช่วงหน้าร้อน

       นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะมีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูงกว่าในช่วงอื่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 รวมทั้งงดการจุดไฟเผาสิ่งต่างๆ เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้ทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชน และการไม่ทิ้งก้นบุหรี่ตามที่สาธารณะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ สร้างหมอกควันเป็นปัญหาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

       ส่วนของสถานประกอบกิจการ โรงงาน อาคารบ้านเรือน ให้ตรวจสอบอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าภายในบ้านและภายนอกอาคาร รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้สถานประกอบกิจการ ที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เช่น สายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า ซึ่งเมื่อใช้งานนาน ๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนมายังนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทุกคน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในหน้าร้อนนี้อย่างเข้มงวดคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม