สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเเละพัฒนาเกษตรกรรับสมัครและเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเเละพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

                     สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเเละพัฒนาเกษตร ประกาศรับสมัครเเละการรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด  เพื่อให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเเละพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

                     ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเเละพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุรินทร์ ตั้งเเต่บัดนี้ - 27 กรกฎาคม 2565   สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 0-4471-3381


ไฟล์เอกสารประกอบ
กองทุน.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar