อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน

              วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอสังขะ พร้อมด้วยนายทรงราช ญาณอุบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบประสานงานตำบลสะกาดและตำบลบ้านจารย์ ร่วมกิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกรที่นำแนวคิดการทำสวนผลไม้เพื่อสร้างรายได้ โดยการปลูกต้นเงาะ ทุเรียน ของดีของอร่อยในพื้นที่ชุมชน รสชาติหวาน หอม อร่อย รับประทานง่าย ซึ่งปีนี้มีผลผลผลิตเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่บ้านปวงตึก ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
               ในการนี้ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอาวุโส ร่วมกิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ภาคีเครื่อข่าย ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ การปลูกต้นเงาะ ทุเรียน ของดี ของอร่อยในพื้นที่ชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่รับทราบต่อไป ณ บ้านปวงตึก หมู่ที่3 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม