นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต้องทำอย่างไร หลังโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางภาครัฐได้ออกมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเป็นการป้องกัน “เชื้อไวรัสโควิด-19” เช่น การลงทะเบียน Thailand Pass, แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR/ATK, กักตัว แต่หลังจากที่ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ( 1 ก.ค. 2565 ) ทำให้มีการปรับลดมาตรการต่าง ๆ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบและผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

เอกสารที่จำเป็นต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ดังนี้
(1) หนังสือเดินทาง
(2) บัตรโดยสารเครื่องบิน
(3) วีซ่าตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ
● ภาษาอังกฤษ : https://fukuoka.thaiembassy.org/en/page/visa  
● ภาษาญี่ปุ่น : https://fukuoka.thaiembassy.org/jp/page/visa-2  

*ทางการไทยยกเลิกการแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK รวมทั้งยกเลิกการแสดงเอกสารประกันที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19

ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)
• หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง โปรดรักษาให้ไม่มีอาการ เช่น ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกายเป็นปรกติ จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้

กรณีผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer)
• ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) เพื่อเดินทางไปยังประเทศปลายทางโดยไม่ผ่าน ตม. ไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงไม่ต้องมีหลักฐานประกันรักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

• ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเดินทางกับสายการบินและประเทศปลายทางอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เราก็ยังคงเฝ้าระวังป้องกันตนจากเชื้อโควิด-19 ด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย” กันต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566
https://fukuoka.thaiembassy.org/th/content/thentry0323-2?cate=5d8481d915e39c3840005fa8 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar