ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เผย กระจายวัคซีนทางเลือก Sinopharm รอบแรก ไปยังองค์กรภาคเอกชน ร้านค้าต่างๆ ครบแล้ว ตามเงื่อนไขของจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เผย กระจายวัคซีนทางเลือก Sinopharm รอบแรก ไปยังองค์กรภาคเอกชน ร้านค้าต่างๆ ครบแล้ว ตามเงื่อนไขของจุฬาภรณราชวิทยาลัย
.
นายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จำนวนวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ที่หอการค้าได้รับจัดสรรมา และกระจายไปยังองค์กรภาคเอกชน ร้านค้าต่างๆ ครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจากการที่มีผู้สอบถามจำนวนมาก ทางหอการค้าฯ ขอชี้แจงเพื่อเข้าใจว่า เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เน้นกระจายวัคซีนไปยังองค์กรต่างๆ ก่อน ก่อนที่จะกระจายให้คนทั่วไป ถ้าหากเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข กติกา อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการจองครั้งต่อไป และอาจไม่ได้รับการจัดสรรมายังพี่น้องประชาชนคนสุรินทร์ต่อไปได้ และจากการที่มีความต้องการเป็นจำนวนมากนั้น ทางหอการค้าฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ ถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดในรอบต่อไป ให้ละเอียดที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้สนใจ ให้มากที่สุด
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ติดตามข่าวสารมาโดยตลอด เน้นย้ำว่า หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ไม่แสวงหากำไร และจะอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ให้รวดเร็วและ เรียบร้อยที่สุด และขอขอบคุณโรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) ที่อนุเคราะห์ให้ใช้เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ส่วนท่านที่ยังต้องการวัคซีนทางเลือก ให้รอติดตามความคืบหน้าจากเพจ เฟสบุ๊ค หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ได้ตลอดตลอดเวลา ซึ่งจะมามีการอัพเดท ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง.คะแนนโหวต :