จังหวัดสุรินทร์สั่งปิดบ้านทัพค่าย ตำบลชุมพลบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อ 8 ราย

      จังหวัดสุรินทร์โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งปิดหมู่บ้านทัพค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หลังตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้านอีกเป็นจำนวนมาก   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยา เวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยให้นายอำเภอชุมพลบุรีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และพิจารณากำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่และมอบหมายให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ ที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด

     ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :