สสจ.สุรินทร์ ห่วงค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูงส่งผลกระทบสุขภาพ ฝากทุกคนช่วยกันลดการเผาทุกชนิด และป้องกันตนเองให้ดีที่สุด

             นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่า ช่วงนี้กำลังเข้าสู่หน้าแล้งจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่วนใหญ่จากการเผาขยะ เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในที่โล่ง ซึ่งจากที่จังหวัดได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ.2566 และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินการมาแล้วนั้น ทำให้ปริมาณที่วัดได้ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีบางจุดที่ค่าสูงอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ เช่น ที่อำเภอบัวเชด และอำเภอท่าตูม

              ซึ่งทุกฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังติดตามต่อเนื่อง และฝากเตือนประชาชนให้ช่วยกันงดการเผาทุกชนิด และป้องกันตนเองด้งยการลดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย หรือหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar