อบต.ดม มอบรถวีลแชร์ให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

                 นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อบต.ดม ร่วมกันมอบรถเข็น “วีลแชร์”สำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับ นางเมง บุญเนื่อง อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 9 นางรัน ชื่นบาน บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งบุคคลทั้งสองอยู่ในวัยชรา และมีโรคประจำตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือขอรถวีลแชร์จากองค์การบริหารส่วนตำบลดม โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกฯอบต.ดม ได้จัดซื้อรถวีลแชร์ให้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ขาดโอกาสในการมีรถวีลแชร์จำนวนมาก จังหวัดสุรินทร์จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์บริหารส่วนตำบลในการจัดซื้อเพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาส ทั้งนี้ อาจจะมีจำนวนไม่มาก แต่เป็นการนำร่องให้หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar