ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ รับโล่เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 จากนายกรัฐมนตรี

                 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำชุมชน 10 จังหวัด ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
                ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้นำชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 1) ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก จังหวัดกระบี่ 2) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง จังหวัดเชียงราย 3) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี 4) ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 5) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู จังหวัดมุกดาหาร 6) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน จังหวัดยะลา 7) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ 8) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ 9) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู และ 10) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
                 ในการนี้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับโล่ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน และนายดาว หอมหวล ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัว นายธวัชชัย ศาลางาม ปราชญ์ชุมชน เข้ารับโล่ ในฐานะผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนร่วมจัดแสดงในงานและมียอดขาย 30,000 บาท

   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :