จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดสุรินทร์ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

              วันนี้ (26 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการบูรณาการของหลายภาคส่วนหน่วยจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม“จังหวัดสุรินทร์ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน และกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 นายทวีศักดิ์ บัวพา รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพันตำรวจเอก สุจริต ปานเล็ก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมประกอบด้วยการอ่านสารนายกรัฐมนตรี การเปิดงานและมอบนโยบาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ การมอบสิ่งของสนับสนุนจากภาคเอกชน และการปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำขบวนรถจักรยายนต์ของสายตรวจตำรวจ สภ.เมืองสุรินทร์ ตชด.21 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต่อด้วยขบวนรถยนต์จากแขวงทางหลวงสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ หน่วยกู้ชีพเขตเมืองสุรินทร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจทางหลวงสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และสำนักงาน ปภ.สุรินทร์
             ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนในชาติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 
.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :