วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการพลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย

             สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางกัลจนา แสงงาม นายพิบูลย์ สุขอยู่ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวศรัญญา ละม่อมสาย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการพลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุรินทร์ และคัดเลือกชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ วัดกลาง ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และวัดดอกจานรัตนาราม ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังบวรชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ทุกแห่ง ในการนำเสนอผลงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :