สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์ รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนเลี้ยงช้าง จะรับไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ

วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ณ วัดป่าอาเจียง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โดยพระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับช้าง และปัญหาในพื้นที่ที่อยากให้คชอาณาจักรและคชศึกษา เปิดรับช้างทั้งหมดที่ยังตกงานเข้าทำงานร่วมกันให้เป็นศูนย์กลางอารยะธรรม ตำนานคชศาสตร์ชาติพันธุ์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีช้างมากที่สุดในโลก เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจัง แบ่งพื้นที่ปลูกอาหารช้างและขายให้ช้างเพื่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว ขุดแก้มลิงบริเวณแม่น้ำมูล แม่น้ำชี แล้วนำมูลดินมาสร้างเป็นผนังกั้นน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากจากบ้านศาลาถึงบ้านตาทิพย์ และสร้างงานพร้อมส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนเดินต่อไปได้

ขณะที่ประชาชนกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ได้นำเสนอประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการถนนยกสูงและคลองส่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและสร้างความเจริญในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาคนเลี้ยงช้างไม่ต้องพลัดถิ่นไปยังพื้นที่อื่นเพื่อเลี้ยงชีพ อยากให้ภาครัฐเข้าดูแลในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มช้างตกงานเป็นจำนวนมากจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับทราบประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกล่าวฝากจังหวัดพิจารณาเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่วนเรื่องที่เกินอำนาจหน้าที่ วุฒิสภาจะรับไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :