โรคพิษสุนัขบ้า กับภาวะเเทรกซ้อน

อาการของโรคพิษสุนัขบ้า
        ในช่วงแรกของการติดเชื้อไวรัสผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการที่สังเกตได้โดยโรคนี้จะมีระยะการฟักตัวตั้งแต่ 4 วันจนถึง 12 สัปดาห์ หากไม่ได้รับการรักษาในระยะนี้จะไม่สามารถรักษาได้แล้ว เป็นสาเหตุสู่การเสียชีวิตในที่สุด โดยความรวดเร็วในการแพร่เชื้อในร่างกายจะขึ้นอยู่กับขนาดแผลที่กัดและบริเวณที่กัด หากแผลที่กัดมีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้สมองจะส่งผลให้เชื้อสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาการช่วงแรกจะมีความคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่และจะมีลักษณะอาการทั้ง 2 แบบ ดังนี้
•    กลุ่มอาการแบบสมองอักเสบ กลุ่มอาการชนิดนี้มักพบได้ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยในโรคนี้ โดยจะมีอาการกลัวน้ำ ไม่สามารถกลืนน้ำลายได้ กลืนอาหารลำบาก กล้ามเนื้อมีอาการเกร็งตามใบหน้าและลำคอ เหงื่อและน้ำลายหลั่งมากกว่าปกติ สมองอักเสบ และพูดไม่ค่อยชัด
•    กลุ่มอาการแบบอัมพาต ผู้ป่วยในกลุ่มนี้สามารถพบได้ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยในรูปแบบนี้จะมีระยะของการแสดงอาการยาวนานกว่า ด้วยสาเหตุนี้เองกล้ามเนื้อของผู้ป่วยจะเสื่อมสภาพลงเป็นเหตุให้เกิดอาการอัมพาต และท้ายที่สุดจะเสียชีวิตนั่นเอง
โดยปกติแล้วเมื่อเข้าสู่ระยะของช่วงแสดงอาการและเข้าสู่ช่วงโคม่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 2 สัปดาห์ โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการหายใจจากกล้ามเนื้อแข็งตัว อาการชักจากสมองอักเสบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น
 

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar