จังหวัดสุรินทร์เตรียมผลักดันมวยไทยให้เป็นศิลปะเลิศล้ำของจังหวัด 22 มิ.ย. 2565 icon views 33

                  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวปรียากรณ์? ทะคำสอน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนายเวทิน? พรมเรียง? นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษา ครูมวยไทย เพื่อส่งเสริม "มวยไทย" ให้เป็น ศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายฉัตรเอก หล้ำล้ำ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายเฉลิมพล พวงศิริ ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล พร้อมด้วยครูมวยไทยจากค่ายมวยในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปรึกษาหารือ

                       โดยมีสาระสำคัญดังนี้ การสำรวจข้อมูล การเพิ่มคำขวัญ "เลิศล้ำศิลปะมวยไทย" เป็นคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ การนำทุนทางวัฒนธรรม "มวยไทย" ส่งเสริมให้เป็นมรดกภูมิปัญญา และพัฒนาเป็น "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่เยาวชน ประชาชน เป็นต้น

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar