คุณกำลังรับฟัง FM 93.50 MHz.
Play
FM 93.50 MHz.
สวท.สุรินทร์ FM 93.50 MHz.
สถานี : FM 93.50 MHz.
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
ถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง
15:00 - 15:10
กำลังรับฟัง
รายการถัดไป
รายการอีสานม่วนซื่น
15:10 - 16:00
ถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง
16:00 - 16:10
รายการ ข่าวท้องถิ่น
16:10 - 16:30
รายการสื่อสร้างสรรค์
16:30 - 17:00
ถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง
17:00 - 17:10
รายการร้อยเรื่องมาเล่า
17:10 - 18:00
เคารพธงชาติ
18:00 - 18:02
รายการ เย็นนี้ที่ 92.5
18:02 - 19:00
ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
19:00 - 19:30
รายการสบาย...สบาย หลังข่าว
19:30 - 20:00
เทียบเวลา /ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
20:00 - 20:30
รายการโลกเปลี่ยนสี
20:30 - 21:00
ถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง
21:00 - 21:10
รายการ ธรรมสากัจฉา
21:10 - 22:00
ถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง
22:00 - 22:10
รายการ ดีไลท์ไทม์
22:10 - 23:00
ถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง
23:00 - 23:10
รายการ ดีไลท์ไทม์
23:10 - 23:59
ผังรายการ FM 93.50 MHz.
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
ตรวจลอตเตอรี่
พยาการณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา