องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา

                 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อ.เมือง  จ.สุรินทร์ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
                        1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปฏิบัติการ /ชำนาญการ)   จำนวน  1 อัตรา
                        2.นักวิชาการสาธารณสุข  (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
                        ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์   หมายเลขโทรศัพท์ 0-4451-3011          ในวันและเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
นาดี.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม