มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรประสบเหตุเหตุอัคคีภัย ที่ จ.สุรินทร์

          นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับครอบครัวของ นางปาน อินศรี ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ณ บ้านเลขที่ 38/2 หมู่ที่ 1 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เกิดเหตุเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.64 บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายหลายแสนบาท ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธี ว่าที่นายกองตรี คเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี กล่าวรายงาน เหตุอัคคีภัย

         นอกจากสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้ว หน่วยงานในพื้นที่ยังได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสด จำนวน 10,000 บาท และ สิ่งของสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด รวมทั้งกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก หน่วยงานด้านการศึกษา ฯลฯ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ รวมทั้ง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยมีจำนวนเงินสดรวมกว่า 100,000 บาท

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ รวมถึงสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และเด็กที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลากว่า 57 ปีแล้ว ดังพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยอาณาประชาราษฏร์เป็นสิ่งสำคัญ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ความช่วยเหลือ โดยให้นำเงินและสิ่งของ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่พระองค์ได้มอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรและแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้มีกำลังใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้พ้นไปด้วยดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

        นอกจากนี้ นายอำเภอรัตนบุรี ได้แจ้งประสานให้ โรงพยาบาลรัตนบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก ติดตามดูแลด้านจิตใจครอบครัวผู้ประสบเหตุ และ ตรวจรักษาอาการป่วยบุตรชายของคุณยาย ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งป่วยเรื้อรังมานับสิบปี และ ไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ ซึ่งแพทย์ได้เข้าตรวจรักษาที่บ้าน และ ออกใบรับรองแพทย์ยืนยันความพิการ โดยผู้นำชุมชนจะนำผู้ป่วยเข้ารับการจัดทำบัตรผู้พิการรองรับสิทธิสวัสดิการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ครอบครัวคุณยายผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ต่อไป..////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม