สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (OIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (OIT)

          ที่ประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้มอบหมายหน้าที่การดำเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 29 ข้อ และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 10 ข้อ ให้เรียบร้อยตามแนวทางการดำเนินงานในคู่มือฯ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม.
ขอบคุณภาพข้อมูล : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม