เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการรับบริการฉีดวัคซีนเข็มคู่ ทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการรับบริการฉีดวัคซีนเข็มคู่ ทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ให้ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดจุดบริการตามโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหากเป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ และยังสามารถรับวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้นได้ โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ตามเกณฑ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถมารับวัคซีนโควิด
ได้ หากเคยรับมาแล้วเกิน 6 เดือน ก็มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ และจากนี้ไปวัคซีนโควิดจะมารับได้ ปี ละ 1 เข็ม ฉีดได้ทุก สิทธิ์การรักษา
ทั้งนี้ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม และเริ่มมีฝนตก ทำให้เกิด การระบาดได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย โดยจะรักษาตัวอยู่ ที่บ้าน บางส่วนมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่คลินิกทางเดินหายใจ ARI ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น หลายโรงพยาบาลได้ปรับโดยขยายระยะเวลาบริการเป็นนอกเวลา รวมถึงคัดกรองผู้ป่วยโควิดที่ห้องฉุกเฉิน โดยมีการแยกโรคเพื่อความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความคับคั่ง และจัดการให้รับยาแบบผู้ป่วยนอกโดยใช้ Telemedicine (ผ่านระบบ Video conference) ไม่ต้องมาตรวจที่โรงพยาบาล ขอแนะนำประชาชนที่ ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับเข้มกระตุ้นมานานกว่า 3 เดือน ควรไปรับวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลได้ทุกแห่ง เพื่อช่วยลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อได้อย่างดี อีกทั้ง ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น หากมีอาการแต่ตรวจ ATK ไม่พบ อาจสงสัย ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ แม้เป็นกลุ่มเสี่ยง ก็ทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้น ถ้ามีอาการไม่มาก สามารถใช้การรักษาตามอาการไม่ต้องไป รพ. แต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น สูงอายุ มีโรคประจำตัว เป็นผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย ดูน้อยลง

 


 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar