กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.pdf |
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพชรในต.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar