สคร.9 นครราชสีมา เตือน สายชาบู หมูกระทะ ปิ้งย่าง ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง ป้องกันโรคหูดับ

             สคร.9 เตือนสาย ชาบู หมูกระทะ ควรปิ้งย่าง ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง ป้องกันโรคหูดับ ซึ่งโรคหูดับ     เกิดจากการกินเนื้อหมูดิบ หรือเลือดหมูสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบหมูดิบ ลาบเลือดดิบ ที่มีเชื้อสเตปโตค็อกคัส  ซูอิส  (Streptococcus suis) ปนเปื้อนอยู่ โดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และอยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วย นอกจากกินเนื้อดิบแล้ว เชื้อนี้ยังสามารถเข้าทางบาดแผล หรือรอยถลอก ขีดข่วนตามร่างกาย หรือทางเยื่อบุตาได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยิน ถึงขั้นหูหนวกถาวรได้ โดยเฉพาะในช่วงนี้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ มีการรับประทานเนื้อหมู เช่น ร่วมวงทานหมูกระทะ แล้วปิ้งย่างไม่สุก หรือ สุกๆ ดิบๆ อาจทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคหูดับได้
         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคหูดับว่า สถานการณ์โรคหูดับในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ป่วยโรค    หูดับ 349 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ได้แก่  จ.เชียงใหม่ 2 ราย จ. เชียงราย 1 ราย จ. เพชรบูรณ์ 1 ราย               จ.กำแพงเพชร 1 ราย และ จ.หนองคาย 1 ราย 
            ส่วนสถานการณ์โรคหูดับ ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 10 ธันวาคม 2565 พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับจำนวน 115 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วย 96 ราย   2) จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วย 3 ราย 3) จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วย 16 ราย 4) จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีรายงานผู้ป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป
          สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหูดับ เกิดจากกินหมูดิบ เช่น ลาบหมูดิบ ลาบเลือดดิบ เนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ ปรุงไม่สุก อีกทั้งโรคนี้ยังสามารถติดต่อผ่านทางบาดแผล รอยถลอก และทางเยื่อบุตา เมื่อได้รับเชื้อโรคไข้หูดับเข้าไปแล้ว ทำให้ผู้ติดเชื้อมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน ถ่ายเหลว คอแข็ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยิน ถึงขั้นหูหนวกถาวร ข้ออักเสบ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังติดเชื้อ รุนแรงถึงติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้ 
    นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า ขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการกินอาหารในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะการทำอาหารกินเองในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ หากนำเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้านมากินดิบหรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ หลู้หมูดิบ หรือปิ้งย่างหมูกระทะ ควรระวังโรคหูดับ ดังนี้
1.ควรรับประทานหมูที่ปรุงสุกเท่านั้น 
           2.อาหารปิ้งย่าง ควรมีอุปกรณ์คีบหมูดิบๆ แยกต่างหาก ไม่ควรใช้ตะเกียบคีบหมูดิบ แล้วนำมารับประทาน และขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”
           3. ไม่ควรรับประทานเนื้อหมูดิบร่วมกับการดื่มสุรา
           4. ควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ไม่ควรซื้อจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาของหมู
          5. ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมู สัตวบาล สัตวแพทย์ ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง   สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar