กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

             กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี
งบประมาณ 2566 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2566   โดยส่งผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  ตั้งเเต่บัดนี้  - วันที่ 16 ธันวาคม 2565


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี 2566 v3.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar