สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ก.พ..pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม