ปภ. รายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็ บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน (24 มี.ค. 64) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด รวม 120 อำเภอ 244 ตำบล 575 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2,187 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย แยกเป็น ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครพนม ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร และราชบุรี ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด 

      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม