จังหวัดสุรินทร์ เตรียมออกให้บริการโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์

        นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

        สำหรับในเดือนมีนาคม 2564 จังหวัดสุรินทร์กำหนดออกให้บริการในวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยเวลา 09.30 น มีพิธีเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ที่โรงเรียนเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การจัดนิทรรศการ การแจกและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน  การมอบพันธุ์ปลาให้แก่กำนันตำบลเพี้ยราม จำนวน 30,000 ตัว มอบเวชพันธุ์สัตว์ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม จำนวน 1 ชุด มอบจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 5 คัน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 16 ทุนๆ ละ 1,500 บาท มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 12 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้จำนวน 100 ชุด 

        จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม