จ.สุรินทร์ เตรียมจัดงาน "ข้าวหอมเด่น สะเร็นของดี SMEs Biz Club" เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

 นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ด้วยคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Club จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดงาน "ข้าวหอมเด่น สะเร็นของดี SMEs Biz Club" ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเครือข่ายบิสคลับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสุรินทร์ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนชาวสุรินทร์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ข้าวหอมเด่น สะเร็นของดี SMEs Biz Club" โดยพร้อมเพรียงกัน

            หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทร. 0-4451-4385คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม