เทศบาลเมืองสุรินทร์ เตรียมจัดงานสมโภชหลักเมือง ประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคมนี้

                     นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ กล่าวถึงการจัดงานสมโภชหลักเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเจิมเสาศาลหลักเมืองสุรินทร์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
สวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2515 และพระราชทานให้จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำพิธียกเสาหลักเมือง และสมโภชเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2517 เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้ร่วมกับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีบวงสรวง และสมโภชหลักเมืองเป็นประจำทุกปี
                    ศาลหลักเมืองสุรินทร์ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร เสาหลักเมืองทำจากไม้ชัยพฤกษ์ ซึ่งนายประสิทธิ์
มณีกาญจน์ ชาวอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้บริจาค เสาไม้มีความสูง 3 เมตร วัดรอบเสาได้ 1 เมตร เทศบาลเมืองสุรินทร์ ในฐานะหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมงานด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเป็นไทย และความเป็นท้องถิ่น งานประเพณีที่ดีของท้องถิ่น จึงจัดทำโครงการจัดงานสมโภชหลักเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์อนุรักษ์และส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เทศบาลเมืองสุรินทร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                  การจัดพิธีบวงสรวงหลักเมืองสุรินทร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสมโภชหลักเมืองสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมโรงทานของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 โรงทาน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม