จังหวัดสุรินทร์ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์" ที่ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน

         จังหวัดสุรินทร์ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์" ที่ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน

          เมื่อวันท่่ี่ 19 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ให้การต้อนรับนางสาวศันสนีย์ ทาสม ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์" โดยได้เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำไว้บริการประชาชนและแปลงผลิตพริก ผักอินทรีย์ จุดทำสมุนไพรของคุณกฤษตินันท์ เงางาม ณ บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน และเข้าติดตามศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอลำดวน ณ บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย โดยมีนายสมุทร มีสัจจะ ประธานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอลำดวนรายงานการดำเนินงาน

          จากนั้น ได้เข้าชมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ การปลูกพริก GAP ให้บริการสมาชิกและประชาชนในเขตอำเภอลำดวน


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :