นายอำเภอรัตนบุรี เผย แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด และ เร่งการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร จากอุทกภัย จนกว่าสถานการณ์จะยุติ

              นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี จิตอาสา 904 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรัตนบุรี ที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลาก ที่ตำบลน้ำเขียว ตำบลแก และ ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี พบว่า พื้นที่ในตำบลน้ำเขียว เส้นทางขนส่งของเกษตรกร ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 เส้นทาง จึงได้หารือร่วมกับ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ในการพิจารณาซ่อมแซมถนนชำรุดโดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้จัดตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 แล้ว

               ส่วนพื้นที่ตำบลแก น้ำไหลท่วมพื้นที่ทำการเกษตร แต่ยังไม่กระทบถนนสายหลักในการเดินทางของประชาชน โดยหลายพื้นที่ เกษตรกรได้ใช้เรือ หรือ ลงเกี่ยวข้าวบางส่วน เพื่อลดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง

               สำหรับในพื้นที่ตำบลดอนแรด เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบ แม้จะมีน้ำท่วมขังแปลงเกษตรกรรมเป็นบางส่วน ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน ได้ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดยืมเครื่องสูบน้ำเข้าระบายน้ำในห้วงสัปดาห์นี้

               นอกจากนี้ นายอำเภอรัตนบุรีได้รับรายงานเหตุน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าวของชาวบ้านในตำบลทับใหญ่ จึงได้มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา เข้าตรวจสอบ และเข้าช่วยเหลือเกษตรกร (ในวันที่ 19 ต.ค.64) เป็นการเร่งด่วน 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :