จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วม 9 อำเภอ น้ำล้นอ่าง 9 อ่าง พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเกือบ 60,000 ไร่

  นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ว่า จังหวัดสุรินทร์มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 17 อ่าง มีความจุทั้งหมด 145.89 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 152.528 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 104.55 ปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ 4.55 โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำร้อยละ 80-100 จำนวน 4 อ่าง มีปริมาณน้ำร้อยละ 51-80 จำนวน 2 อ่าง มีปริมาณน้ำร้อยละ 31-50 จำนวน 1 อ่าง มีปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ 30 จำนวน 1 อ่าง มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุ จำนวน  9  อ่าง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างอำปึล อำเภอเมืองสุรินทร์ อ่างห้วยตาเกาว์ อำเภอกาบเชิง อ่างลุมพุก อำเภอปราสาท อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส อำเภอบัวเชด อ่างเก็บน้ำห้วยกะเลงเวก อำเภอสังขะ อ่างลำพอก อำเภอศีขรภูมิ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอรัตนบุรี  และอ่างห้วยระหาร อำเภอจอมพระ

            นอกจากนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ยังได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำและพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” สถานการณ์แม่น้ำมูลล้นตลิ่ง ราษฎรได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอชุมพลบุรี อำเภอจอมพระ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอบัวเชด อำเภออำเภอสังขะ อำเภอท่าตูม อำเภอศรีณรงค์ อำเภอกาบเชิง และอำเภอปราสาท พื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 54 ตำบล 413 หมู่บ้าน 16,918 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 19,070 คน ที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย 552 หลัง นาข้าวได้รับความเสียหาย 52,858 ไร่ พืชไร่ พืชสวนเสียหาย 2888 ไร่ 

            นอกจากนั้น ยังมีบ่อปลา ถนน โรงเรียน วัด คลอง สะพาน และท่อระบายน้ำ ได้รับความเสียหายอีกจำนวนมาก ส่วนอำเภอที่ยังไม่เกิดอุทกภัย จำนวน 7 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสนม อำเภอลำดวน อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอพนมดงรัก


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :