จังหวัดสุรินทร์ ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

          29 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และสินค้าเกษตร  ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านรถ Mobile เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร เกิดการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

          สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีเป้าหมายจำนวนรถ Mobile จำนวน 12 คัน ครอบคลุมทั้ง 17 อำเภอ 158 ตำบล รวมทั้งหมด 720 จุด โดยดำเนินการคันละ 2 จุดต่อวัน ในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัดที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ประมาณร้ยละ 10-40 อาทิ ไข่ไก่  น้ำมันพืช ปลากระป้อง น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยเริ่มวิ่งไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และจะสิ้นสุดในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

          โครงการนี้ดำเนินงานตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ จำนวน 161.3240 ล้านบาท จากงบประมาณเงินกู้ ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขึ้น เพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ของทุกจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน และจังหวัดสุรินทร์ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นอย่างดี และการกำกับดูแลตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :