จ.สุรินทร์ จัดประมูล “ทุเรียนเมืองช้าง” มอบให้โรงพยาบาลสุรินทร์จัดซื้อรถยนต์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บูรณาการโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์”

      จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมสาธารณกุศล “การประมูลทุเรียนเมืองช้าง” เพื่อจัดหาทุน “จัดซื้อรถยนต์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่” มอบให้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานร่วมแถลงกับ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และ นางดวงแก้ว ตัณฑประภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจการประมูล และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัf

      นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การประมูลครั้งนี้ ส่วนหนึ่งตามนโยบาย หลัก 4 ร คือ เพื่อพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ให้ “รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย ด้วยความ รวดเร็ว”โดยจัดทำโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์” ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ สร้างทักษะอาชีพและรายได้ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะส่งเสริมสนับสนุนให้ครบกระบวนการ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งรวมอยู่ทั้งในกระบวนการผลิตและส่งเสริมการตลาด โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

      การประมูลทุเรียนเมืองช้าง ครั้งนี้ มีผลผลิตทุเรียน 13 ลูก จาก 5 สวน ประกอบด้วยสวนทุเรียนของ นายสงวน ศาลางาม จากอำเภอกาบเชิง สวนของนางฉลอม จุดาบุตร อำเภอปราสาท สวนนายเพียว แซงสว่าง อำเภอศรีณรงค์ สวนนางรติกาล ฉิมงาม อำเภอบัวเชด และสวนทุเรียนของ นายเลือย รักสกุล จากอำเภอพนมดงรัก โดยสามารถประมูลได้ในราคาตั้งแต่ลูกละ 25,000 – 110,000 บาท ได้เงินเข้าการกุศลในครั้งนี้ 498,000 บาท

      นอกจากนี้ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสุรินทร์จะจัดงานเปิดตัว “ทุเรียนเมืองช้าง” อย่างเป็นทางการ โดยจะจัดให้มีการประมูล “ทุเรียนเมืองช้าง” อีกครั้ง ในเวลา 15.30 น. ณ ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ ซึ่งผู้ร่วมประมูล นอกจากได้มีส่วนร่วมในการทำบุญแล้ว ยังได้ร่วมเป็นสะพานบุญหนุนนำชีวิตให้พบกับความรุ่งเรือง และรื่นรมย์ เชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาและมีใจอันเป็นกุศล ร่วมการประมูลในวันและเวลาดังกล่าว

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :