โคก หนอง นา สุรินทร์ ของขวัญแห่งความสุขมอบสู่เกษตรกร

          นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ออกติดตามเเละให้กำลังใจการดำเนินงานโคก หนอง นา พช.สุรินทร์ แปลงของนางสว่าง ศรีแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางวาฐินี บุดดาหลู่ บุตรสาว เป็นผู้ดำเนินการเเละให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ดำเนินการขุดตามแบบมาตรฐานจังหวัดสุรินทร์ สัดส่วน 1 : 3 สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่

          นางวาฐินี บุดดาหลู่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเองทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทมีรายได้ที่มั่นคง เเต่เนื่องจากลูกสุขภาพไม่ดี จึงจำเป็นต้องลาออกมาดูเเลลูกอย่างใกล้ชิด เห็นว่าตนเองมีพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ไร่ จึงได้เริ่มทำการเกษตร ซึ่งปัจจุบันได้ซื้อที่ดินเพิ่มมีพื้นที่รวมเป็น 16 ไร่ มีแนวทางการดำเนินชีวิต คือ ขอให้มองในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่มองสิ่งที่ตนเองขาด โดยเริ่มจากการเลี้ยงหมู เลี้ยงจิ้งหรีด ขุดสระเลี้ยงปลา แปรรูปอาหาร ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปลูกพืชผสมผสานเป็นรุ่นๆ ไม่ปลูกพร้อมกันทีเดียวเพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปี ปัจจุบันตนเองไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารจากภายนอกเลย ทั้งยังสามารถสร้างรายได้เดือนละ 3-5 หมื่นบาทต่อเดือน ในส่วนของโครงการโคกหนองนา ตนเองถือว่า "เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่พัฒนาชุมชนมอบให้ ทำให้ตนเองมีความสุขอย่างมาก" เเละมีความพร้อมที่จะเติมความสุขให้กับผู้อื่น ขณะนี้ได้ขุดสระเพิ่มเติมอีก 2 ไร่ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ ได้ดำเนินการป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วยการปลูกแฝก ข้าว ถั่วพร้า ตะไคร้ เป็นต้น เเละดำเนินการปลูกต้นไม้บางส่วนเเล้ว โดยตนเองจะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเเละขยายผลต่อไป

          ในส่วนของอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโคก หนอง นา ทั้งสิ้นจำนวน 166 แปลง ดังนี้

          1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จำนวน 109 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่  1 ไร่ จำนวน 17 แปลง ขุดเเล้ว 15 แปลง ยังไม่ขุด 2 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 92 แปลง ขุดเเล้ว 52 แปลง กำลังขุด 8 แปลง ยังไม่ขุด 32 แปลง ขุดเเล้วคิดเป็นร้อยละ 61

          2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 57 แปลง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 44 แปลง ขุดเเล้ว 41 แปลง ยังไม่ขุด 3 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 13 แปลง ขุดเเล้ว 10 แปลง ยังไม่ขุด 3 แปลง ขุดเเล้วคิดเป็นร้อยละ 90

....................................


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :