จังหวัดสุรินทร์สำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสุรินทร์สำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564  ซึ่งพลอากาศตรี  พิศนุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์  พร้อมคณะส่วนล่วงหน้าได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564  โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ  พร้อมลงสำรวจพื้นที่และร่วมประชุม  เพื่อเตรียมการรับเสด็จ 
          โดยเวลา 11.00 น. สำรวจพื้นที่และประชุม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์  ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2  เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 บ้านโคกป่าจิก  อำเภอปราสาทจากนั้นสำรวจพื้นที่และประชุมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อำเภอพนมดงรัก  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุ่ม  อำเภอสังขะ  และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน  อำเภอสังขะ

          ส่วนวันที่ 24 มิถุนายน 2564  กำหนดสำรวจพื้นที่และประชุมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว  อำเภอสังขะ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต  อำเภอบัวเชด   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน  อำเภอบัวเชด และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ

          วันที่ 25 มิถุนายน 2564  กำหนดสำรวจพื้นที่  ณ  โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน   อำเภอชุมพลบุรี และประชุมสรุปการเตรียมการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :