จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมเพื่อการกุศล "ร้อยสี พันลาย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่ความยั่งยืน" Sustainable Fashion

          วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางสนามศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566  นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนอำเภอ ทั้ง 17 อำเภอและประชาชนทั่วไป ร่วมกันสวมชุดผ้าไทยเดินแบบผ้าไหม  "ร้อยสี พันลาย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่ความยั่งยืน" Sustainable Fashion เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรมท้องถิ่น ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้กลับมาพลิกฟื้นคืนชีวิต ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะ และงานออกแบบสมัยใหม่ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในงานฝีมือมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ทำให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส โดยรายได้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสมทบเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์เพื่อการกุศลต่อไป
            นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงขับเคลื่อนผ้านโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อที่จะให้พระราชปณิธานที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่ง คือ การที่จะทำให้พี่น้องคนไทยกลุ่มอาชีพช่างศิลป์ และช่างฝีมือ สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริงสำหรับในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 500 คน
            สำหรับรางวัล ขวัญใจมหาชน การเดินแบบผ้าไหม "ร้อยสี พันลาย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่ความยั่งยืน" Sustainable Fashion ในครั้งนี้ ได้แก่ นางมนพัทธ์ กุลบุตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดิน มาด้วยชุด ผ้าไหมสุรินทร์ ย้อมสีธรรมชาติ ลายสร้องดอกหมาก ผ้ายกดอกลายลูกแก้ว 6 ตะกอ และรางวัลการเดินแบบผ้าไหม "ร้อยสี พันลาย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่ความยั่งยืน" Sustainable Fashion ประเภท ชุดสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงธัชญา พิสมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธร มาด้วยชุด ผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกต์ 3 ตะกอสีดำ และเด็กหญิงโชติกา พิสมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธร มาด้วยชุด ผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกต์ 3 ตะกอสีดำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณครูปรียารัตน์ เกษดี คุณครูจากสมาคมผู้บริหาร สถานศึกษาอำเภอกาบเชิง มาด้วยชุด ร้อยสีพันลาย ที่ได้ผ้าหลากหลายลวดลายมาประยุกต์ให้เป็นผืนผ้า และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณปราณี ดวงรัตน์ สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอสำโรงทาบ มาด้วยชุดราตรีไหมย้อมมะเกลือ


ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar