จังหวัดสุรินทร์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนและเยาวชนผสมชายหญิง ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

            วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ เวทีกลาง งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนและเยาวชนผสมชายหญิง ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 โดยมี นายสันทัด แสนทอง เป็นประธานฯ นางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน มี ปลัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ คณะครู นักเรียน ผู้เข้าประกวด และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
           นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า “เพลงลูกทุ่ง” ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย (Thai Soft Power) พลังด้านดนตรีที่เอื้อหนุนศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามารถดึงดูดความสนใจ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 ในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ เกิดความภาคภูมิใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม ให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
          นางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนและเยาวชนผสมชายหญิง ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องจาก "เพลงลูกทุ่ง" ถือเป็นเวิลด์มิวสิก (World music) ที่เป็น ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย (Thai Soft Power) พลังด้านดนตรีที่เอื้อหนุนศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นเสน่ห์ให้ชาวต่างชาติหลงใหลเที่ยวไทย มาแล้วต้องกลับมาอีก พร้อมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชน ได้แสดงความสามารถ 14 ด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น  
           ทั้งนี้ มีสถานศึกษา เด็กเยาวชนและประชาชนให้ความสนใจ และสมัครเข้าร่วมการประกวดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนและเยาวชนผสมชายหญิง ในครั้งนี้ จำนวน 5 ทีม โดยทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมชุมนุมนาฎศิลป์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสนมวิทยาคาร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมช่างบุญวิทยา รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ ทีม NT ลูกทุ่งไทย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคาร" และทีมบัวเชดวิทยา อีกทั้งรางวัลกองเชียร์ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมนุษย์ศาสตร์บันเทิงศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมแร้กกี้หนึ่ง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แร้กกี้สอง และรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมFive star (ไก่ย่าง5ดาว)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar