จ.สุรินทร์ จัดพิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธสุรินทรมงคล

       จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธสุรินทรมงคล ณ สถูปหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วนอุทยานพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 
       ทั้งนี้ พระพุทธสุรินทรมงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ตั้งอยู่ในวนอุทยานพนมสวาย บนเขาชาย (พนมเปร๊าะ) หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้ มีมติให้ทาสีองค์พระใหม่เพื่อความสวยงาม โดยก่อนทาสี มีการทำประชาวิจารณ์เก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณพื้นที่โดยรอบ ให้สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวสุรินทร์ มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ชุมชนต่อไป //


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar