จ.สุรินทร์ ส่งบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่กรุงเทพฯ

จ.สุรินทร์ ส่งบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่กรุงเทพฯ

     14 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารร้อยปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีส่งบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ณ อาคารซาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี โดยมีนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน ในนามคณะผู้บริหารและข้าราชการโรงพยาบาลสุรินทร์

     นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ระบาดในกรุงเทพมหานคร รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 3,000-5,000 เตียง ณ อาคารซาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี สำหรับรักษาผู้ป่วยดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้เขตสุขภาพที่ 1-12 จัดบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามดังกล่าว โรงพยาบาลสุรินทร์จึงได้จัดบุคลากรสนับสนุนโรงพยาบาลสนามทั้งสิ้น 13 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ 2 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 10 คน ไปสนับสนุน ระหว่างวันที่ 14-28 พฤษภาคม 2564

     ด้าน นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การส่งบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ครั้งนี้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของซาวสุรินทร์ ที่ได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก พร้อมกับอวยพรให้คณะที่เดินทางไป ปลอดภัย และดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน. //


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :