ศปถ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนตามโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ

ที่ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ (ศปถ.สุรินทร์) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการจังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ.2565-2566 โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสุรินทร์

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ โดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ หัวข้อมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการและความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานประกอบการ โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ และหัวข้อ การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดย ผู้จัดการ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar