สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจติดตามสถานการณ์ภาวะการค้าและราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามสถานการณ์ภาวะการค้าและราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สินค้าสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ โคเนื้อ ผัก ฯลฯ พบว่า สถานการณ์ภาวะการค้าทั่วไปปกติ สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค สรุปสถานการณ์ภาวะการค้าและราคาจำหน่ายสินค้า ดังนี้
1) ผัก ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
- พริกขี้หนู (จินดา) ราคา 80 - 90 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- ผักกาดขาว ราคา 35 - 45 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- คะน้า ราคา 40 - 50 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- กวางตุ้ง ราคา 40 – 50 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- แตงกวา ราคา 25 - 30 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- ผักชี ราคา 110 - 120 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- กะหล่ำปลี ราคา 35 - 40 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- ต้นหอม ราคา 95 - 100 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- มะนาว เบอร์ 1 - 2 ราคา 3 - 4 บาท/ลูก ราคาทรงตัว
ซึ่งสถานการณ์สินค้าผักราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
2) น้ำมันพืช ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และห้างสรรพสินค้า
- น้ำมันปาล์ม ราคา 44 - 48 บาท/ขวด 1 ลิตร ราคาทรงตัว
- น้ำมันถั่วเหลือง ราคา 59 - 62 บาท/ขวด 1 ลิตร ราคาทรงตัว
สถานการณ์น้ำมันพืชราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน สินค้าน้ำมันพืชมีปริมาณเพียงพอต่อผู้บริโภค
3) ก๊าซหุงต้ม
- ก๊าซหุงต้ม บรรจุถัง ขนาด 48 กก. ราคา 1,405 บาท/ถัง ราคาทรงตัว
- ก๊าซหุงต้ม บรรจุถัง ขนาด 15 กก. ราคา 465 บาท/ถัง ราคาทรงตัวโดยพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ (นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์)
- ก๊าซหุงต้ม บรรจุถัง ขนาด 7 กก. ราคา 260 บาท/ถัง ราคาทรงตัว
สถานการณ์ : ก๊าซหุงต้มราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ปริมาณการซื้อขายปกติ
4) เนื้อสุกรชำแหละ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
- เนื้อแดง ราคา 160 - 170 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- สันนอก/สันใน ราคา 160 - 170 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- สามชั้น ราคา 180 - 190 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- มันหมูแข็ง ราคา 50 - 60 บาท/กก. ราคาทรงตัว
สถานการณ์ : เนื้อสุกรชำแหละราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
5) ไก่สดชำแหละ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
- ไก่สดทั้งตัวไม่รวมเครื่องใน ราคา 75 - 80 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- ไก่เนื้อไก่สดชำแหละอก ราคา 85 - 90 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- ไก่เนื้อไก่สดชำแหละตะโพก ราคา 80 - 85 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- ไก่เนื้อไก่สดชำแหละน่อง ราคา 80 - 85 บาท/กก. ราคาทรงตัว
สถานการณ์ไก่สดชำแหละราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
6) ไข่ไก่ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
- ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา 138 - 140 บาท/แผง 30 ฟอง ราคาทรงตัว
- ไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคา 130 - 135 บาท/แผง 30 ฟอง ราคาทรงตัว
- ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา 123 - 125 บาท/แผง 30 ฟอง ราคาทรงตัว
- ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 117 - 120 บาท/แผง 30 ฟอง ราคาทรงตัว
- ไข่ไก่ เบอร์ 4 ราคา 110 - 114 บาท/แผง 30 ฟอง ราคาทรงตัว
สถานการณ์ราคาขายปลีกไข่ไก่คัดเบอร์ทุกขนาด ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
7) เนื้อโคชำแหละ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
- เนื้อแดงธรรมดา ราคา 290 - 300 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- เนื้อสันนอก/สันใน/น่อง ราคา 290 - 300 บาท/กก. ราคาทรงตัว
- เนื้อสามชั้น ราคา 250 -260 บาท/กก. ราคาทรงตัว
สถานการณ์เนื้อโคชำแหละราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
8) ประมง ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
-ปลานิล ราคา 70 - 75 บาท/กก. ราคาทรงตัว
-ปลาทับทิม ราคา 110 บาท/กก. ราคาทรงตัว
-ปลาดุก ราคา 65 - 70 บาท/กก. ราคาทรงตัว
สถานการณ์ปลาราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน การซื้อขายปกติ
จากการตรวจติดตามสถานการณ์และตรวจสอบผู้ประกอบการค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า สำหรับรายที่ยังไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้ประกอบการค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ ไม่พบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร ไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar