อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ตำบลหนองขวาว

         นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการภาคีเครือข่ายลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ตามโครงการ “นายอำเภอศีขรภูมิพบผู้ยากไร้ฯ” ในพื้นที่ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 3 ราย ดังนี้

          1. นางสาวพลัน สหุนิล อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 21 บ้านกรวด สภาพปัญหา ความเดือดร้อน เป็นผู้สูงอายุ สายตามองไม่เห็นมาประมาน 3 ปี ใช้วิธีการคลำ และจดจำเสียงผู้คน ประกอบกับข้อเข่าเสื่อม ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ เคลื่อนที่โดยวิธีคลาน อาศัยอยู่เพียงลำพัง ที่อยู่อาศัยมีลักษณะทรุดโทรม มีน้องชายคอยส่งอาหารให้รับประทานวันละ 2 มื้อ ซึ่งนายอำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธุ์ผัก มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาวนำเข้าโครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ รพ.สต.หนองขวาว จัดเวร อสม. ดูแลเรื่องสุขภาพ

          2. นางสารินี ลำดวนหอม อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 36/2 บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 2 สภาพปัญหา ความเดือดร้อน มีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีญาติคอยดูแลอยู่ห่างๆ ที่อยู่อาศัยมีลักษณะไม่มั่นคง หลังคาผุพังและมีรอยรั่วซึม สำหรับการแก้ไขปัญหา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธุ์ผัก มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาวนำเข้าโครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้เครือข่ายโคกหนองนาตำบลหนองขวาว ดำเนินการจัดทำแปลงผักสวนครัว สำหรับใช้ในการประกอบอาหารดำรงชีวิต

        3. นายเฉลิม จันทา อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 20 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 สภาพปัญหา ความเดือดร้อน เป็นผู้สูงอายุ ตาซ้ายเป็นต้อกระจกไม่สามารถมองเห็น มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดิน ที่อยู่อาศัยมีลักษณะเป็นเพิงไม้ต่อเติมจากยุ้งข้าว ทางไปห้องน้ำมีลักษณะลาดชั้น มีน้องสาวและหลานสาวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงช่วยดูแล สำหรับการแก้ไขปัญหา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธุ์ผัก มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาวนำเข้าโครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงสภาพทางเดินไปห้องน้ำและปรับปรุงห้องน้ำให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ รพ.สต.บ้านขะเนก นำเข้าโครงการช่วยเหลือในการผ่าตัดตาต้อกระจก โดยมีพระสังฆาธิการในพื้นที่ตำบลหนองขวาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ สาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสาพระราชทาน และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ตำบลหนองขวาว ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้อำเภอศีขรภูมิจะบูรณาการภาคีเครือข่ายในการติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐ และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตามโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar