อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสิ่งของจากการทำบุญมอบให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

               นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในกิจกรรม”ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุรินทร์” ณ ศาลากลางหมู่บ้านรุ่งฤษี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสุรินทร์ กำนันตำบลตระแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลตระแสง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้สิ่งของที่ได้จากการทำบุญตักบาตรจะนำไปจัดเป็นชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อนำไปมอบให้ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลตระแสงต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar