จ.สุรินทร์ เตรียมปิดโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง และภายในโรงพยาบาลสุรินทร์มีเตียงรองรับเพียงพอ

                นายแพทย์ชายตา สุจินพรัหม แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางบ้านละเอาะ ได้เปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลสุรินทร์มารักษาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยรักษาหาย กลับบ้านแล้วหลายคน เหลือยังรักษาอยู่ตอนนี้ 3 คน และทั้ง 3 คน รักษาหายแล้ว จะส่งกลับในวันที่ 14 พ.ค.64 หลังจากนั้นจะปิดโรงพยาบาลสนามเป็นการชั่วคราว เนื่องจากยอดผู้ป่วยติดเชื้อไม่มีบวกเพิ่มมาต่อเนื่อง ประกอบกับภายในโรงพยาบาลสุรินทร์มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรับผู้ป่วยในช่วงนี้ได้ ซึ่งภายหลังผู้ป่วยกลับบ้านหมดแล้ว จะปิดไว้ก่อนประมาณ 2 วัน ก่อนที่จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นจะยังไม่รับผู้ป่วยเข้ามา จะปิดไปชั่วคราวโดยดูสถานการณ์เป็นหลัก หากมีการแพร่ระบาดหนักอีก จะกลับมาเปิดใหม่

        ส่วนการดูรักษาผู้ป่วยฯ ในห้วงที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุรินทร์ ยืนยันว่า ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ ทุกคนที่เข้ามารักษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการดูแลตัวเอง และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกคนรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมโดยรวมคะแนนโหวต :